تماس با ما

راه های ارتباطی با اتاق فکر تجارت ایران  بشرح ذیل میباشد:

1)karafarin24@gmail.com

برای تماس فوری  با ماهم می توانید از طریق فرم زیر اقدام نمایید:

به ما ایمیل بزنید