گزارش هماهنگی همایش ملی فرصتهای سرمایه گذاری در تاریخ یکشنبه 11 آبان 1393

نوامبر 06, 2014 بدون دیدگاه

گزارش هماهنگی با همایش ملی فرصتهای سرمایه گذاری در تاریخ یکشنبه 11 آبان 1393
گزارش هماهنگی درارتباط با همایش ملی فرصتهای سرمایه گذاری در تاریخ یکشنبه 11 آبان 1393 در اتاق تهران برگزار شد.این جلسه با حضور نمایندگانی از سازمانهای مختلف برای پیشبرد اهداف در زمینه سرمایه گذاری برگزار شد.
مهندس بهرامن نایب رئیس اتاق تهران جلسه را شروع کردند ایشان اعلام کردند یکی از مهمترین مواردی که باید توجه شود راه اندازی کارگروه بین الملل می باشد که شکل گیری این گروه در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر است که وزارت خارجه می تواند مسئولیتش را به عهده بگیرد و از جناب آقای رضایی خواستند به عنوان نماینده از وزارت صنعت ومعدن در مورد اهداف وگزارشی که تهیه کرده بودند توضیح دهند.
جناب آقای رضایی با توجه به گزارشی که طی پنج جلسه برای بررسی پروژه های سرمایه گذاری برگزار شده بود تهیه کرده بود ند، اعلام کردند که چند سر فصل مهم مورد بررسی قرار گرفته بود 1)تهیه فرمهای جذب سرمایه به زبان فارسی و انگلیسی که روی سایت گذاشته شده است توسط سازمانهایی که مایلند از بودجه سرمایه گذار خارجی یا داخلی استفاده کنند که باید تا 20 آبان این فرمها را تکمیل کنند 2)نحوه بررسی پروژه های سرمایه گذاری از جمله کف سرمایه گذاری به ریال و دلار مد نطر قرار گرفته شودکه از 20 آبان به بعد عملیاتی شودواز بعضی سرگروهها دعوت کردیم برای اعلام پروژه هایشان ،مثلا 80 پروژه از سازمان گردشگری مورد قبول واقع شد ه، 70 پروژه ازسازمان همیاری شهرداری،50 پروژه از سازمان راه وشهرسازی و عمرانی شهر و 15 پروژه از شرکت گاز ونیز از شهرکهای صنعتی که در کل کشور هستند و نیاز به جذب سرمایه گذار دارند نیز خواستیم تا برای اجرایی شدن پرو ژه هایشان را روی سایت گذاشته تا بررسی شود وبعد اشخاصی که اولین بار حضور داشتند خود را معرفی کردند ازجمله آقای مهندس خلیلی عضو هیئت مدیره و دبیرخانه صنعت ومعدن استان تهران وآقای کارگری مدیر کل گمرک تهران که بعد از معرفی خود بیان کردند ارتباط سازمانی دولتی مثل گمرک با بخش خصوصی مثل اتاق تهران در بخش سرمایه گذاری موثر است و آمادگی همکاری گمرک با اتاق تهران را اعلام کردند وگفتند فصل جدیدی از همکاری بین این دو سازمان گشوده شده است و آقای بهرامن نیز بیان کردند یکی از مبانی واصول فرصتهای سرمایه گذاری روانسازی گمرکات و غیره می باشد.
آقای کارگری در ادامه صحبتشان اعلام کردند که تا کنون همایشهای زیادی مبنی بر جذب سرمایه گذاری برگزار شده است و در بسیاری موارد سرمایه گذار هم جذب شده است ولی در شروع سرمایه گذار به علت یک سری قوانین با موانع ومشکلاتی روبرو شده مثلا در گرفتن مجوزات دچار مشکل شده ، بهتر است پکیج هایی برای سرمایه گذار در نظر گرفته شود که در آنها تعدادی از مجوزها آماده باشد و سرمایه گذار با اطمینان خاطر جذب شود .
آقای مهندس بهرامن برای روشن شدن موضوع از آقای رضایی خواستند تا در مورد مجوزها و کلا برنامه پیش رو توضیحات کاملتر دهند.
آقای رضایی هم فرم ثبت پروژه های اقتصادی را توضیح دادند و ایشان تاکید کردند که تمام اطلاعات اولیه و ضروری باید پر شود حتی از سازمانهای همیاری شهرداری ،گردشگری ،وزارت راه وشهرسازی و شهرکهای صنعتی خواسته شده فرمها را تکمیل کنند و گفتند یکی از بزرگترین مشکلات هم تا کنون همین بوده که اطلاعات کافی در اختیار سرمایه گذار قرار داده نشده تا بتواند تصمیم گیری کند و سرمایه گذاری کند، سرمایه گذار باید اطلاعات به روز در اختیار داشته باشد وبه خاطر فقدان این اطلاعات خیلی سرمایه گذاران خارجی از سرمایه گذاری امتناع کردند.
ایشان نیز اعلام کردند قرار است این کار به صورت مستمر ودائمی انجام شود و حتی در طی ماه های پیشرو سازمانها بتوانند پروژه های خود را برای بررسی و جذب سرمایه روی سایت بگذارند و از نظر ایشان یکی از راههای ارائه فرصتهای سرمایه گذاری تکمیل فرمها و رفع ایرادهای فرم در صورت وجود است و ایشان خواستند اتاق تهران اطلاعات را به روز رسانی کنند و چالش ها را بیان کنند و حتی در جلسات بعد از سرمایه گذارهای خارجی دعوت کنند واز خود سرمایه گذار بپرسند برای جذب سرمایه با چه مشکلاتی مواجه است تا به رفع آنها بپردازیم.
ایشان بیان کردند شرکتهایی که وضعیت سرمایه گذاری را بررسی می کنند اعلام کردند ایران آینده روشنی برای سرمایه گذاری دارد پس همه ی سازمانها از این موضوع باید استفاده کنند وبا همکاری همه ی سازمانها باید موانع رفع شود و رتبه ایران را کاهش بدهیم .
آقای در ادامه ی صحبتهای آقای رضایی اعلام کردند قرار است دبیرخانه دائمی شود ،دولت وبخش خصوصی بایددر کنار هم و با همکاری هم در این جلسات نگاه کارشناسانه را برای جذب سرمایه گذاران خارجی حاکم کنند که البته این همکاری خروجی شورای گفتگوی تهران با همکاری استانداری تهران واتاق تهران بوده که چنین فضاهایی را ایجاد کرده است.
از نظر ایشان نقش سازمان سرمایه گذاری خارجی و وزارت خارجه بسیار مهم ومفید است چون می توانند ارتباطات بین الملل ما را نزدیکتر کنند نقش استانداری تهران فضاسازی کردن می باشد، نقش اتاق تهران به روز کردن گزارشات ومبانی ها می باشد و چالش ها را بررسی کردن وراه کارها را بیان کردن می باشد و با این نشستها رتبه ایران در حال کاهش پیدا کردن و پیشرفت است.
ایشان در مورد همایش سه ساعته فرصتهای سرمایه گذاری 29 دی ماه صحبت کردند و نظر ایشان چنین بود که تمام تلاشها برای بهتر برگزاری کردن همایش است وباید اصول و مبانی بررسی شود چون چشم انداز روشن و فضا باز است ،نباید از این فرصتها عقب بمانیم ،باید پکیج هایی را برای علاقمندان و جوامع بین الملل ارائه بدهیم و بخش خصوصی به همراه دولت به این اهداف نائل خواهد شد و یاداور شدند بخش خصوصی به نیت همکاری از بخش دولتی چنین جلسه ایی را برگزار کردند تا همایش در پیش رو به نحو احسنت برگزار شود و خروجی مفیدی داشته باشد. ایشان اعلام کردند در یک جلسه سه ساعتی که قبلا برگزار شده بود یک سری تصمیمات و تمهیداتی برای گرفتن مجوزها به عنوان مثال مجوز افزایش تولید گرفته شده بود و همچنان اتاق تهران و استانداری تهران اصول ومبانی و چالشها را پی گیری میکنند و منتظر نظرات و پیشنهادات سازمانها برای بهبود جذب سرمایه گذار خارجی می باشد و نیز خواستند کارگروه بین الملل به مسئولیت وزارت خارجه شکل بگیرد، البته بیان کردند سازمان تهران نماینده بین الملل خودشان را معرفی کردند که در ستاد مستقر شدند و چون این بخش مشارکتی می باشد بعضی سازمانها نیروی کمکی خود را معرفی کردند تا ستاد از تجربه آنها استفاده کند و مسائل و مبانی کارشناسانه تر دنبال شود و نیز از سازمان سرمایه گذار خارجی خواستند اگر امکان دارد یک نیرو در اختیار ستاد بگذارد تا مسائل بهتر پیش برود. آقای حکاری مدیر توسعه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرک ایران نیز در جلسه حضور داشتند.
آقای فروزان ضیاءلونماینده شورای عالی مناطق آزاد نیز بعد از معرفی خود یک نظری در مورد اصلاح فرمهای ارائه شده داشتند و اینکه آیا مناطق آزاد چون فضایی در تهران ندارند با توجه به اینکه همایش ملی است آیا می توانند در این نشستها همکاری و حضور داشته باشند؟ در پاسخ آقای بهرامن گفتند که همه ی تصمیماتی که اتخاذ میشود برای کل کشور عمومیت پیدا میکند به عنوان مثال فرودگاه امام که مربوط به مناطق آزاد است یا راه یا سازمان انرژی می خواهند مسائل و مبانیشان را دنبال کنند باید به صورت کلی در نظر گرفته شود و نباید تفکیک شود اگر تصمیم در تهران اخذ میشود ولی د رکل کشور اجرا میشود و حضور مناطق آزاد را هم الزامی دانستند.
آقای سعادتمند از سازمان سرمایه گذاری کمک های خصوصی و فنی ایران بیان کردندکه این سازمان تنها نهاد دولتی برگزار کننده همایشهای مربوط به جذب سرمایه گذاران خارجی است که امکان صدور مجوز را در اختیار دارد و به همین دلیل در مورد صدور مجوز ، بررسی پنل های تخصصی و کمک فنی و تامین مالی پروژه اعلام آمادگی کردند و گفتند سازمان سرمایه گذاری در حوزه سرمایه گذاری خارجی براساس قوانین سرمایه گذاری راهکارهای مناسبی دارند و سازمان امکان صدور هر گونه مجوز را بری سرمایه گذاران خارجی در اختیاردارد وهیئتهای خارجی که به سازمان مراجعه کنند پتانسیلهای لازم در اختیارشان گذاشته می شود از نظر ایشان تنها مشکل نحوه معرفی سرمایه گذار خارجی است و خواستند فرمتهابه صورت شکل مناسب وطبق نیاز جوامع بین الملل روی سایت گذاشته شود که آقای بهرامی از نظر ایشان استقبال کردند.
مهندس بهرامن اعلام کردند نباید از مباحث بین الملل به راحتی عبور کنیم ، یکی از نواقص اطلاع رسانی بین المللی و رایزنهای اقتصادی است که وزارت خارجه به مباحث آن اشراف کامل دارد و بنابراین باید کارگروه بین الملل را شکل بدهیم که وزارت خارجه نیزبا تشکیل آن استقبال کردند و آقای بهرامی خواستند سازمان سرمایه گذاری مسئولیتش را به عهده بگیرد و بیان کردند که از جناب آقای خزاعی برای سخنرانی در همایش دعوت خواهند کرد و از جناب آقای جهانگیری هم دعوت شود تا مسائل از زبان مسئولین شنیده شود.
آقای مهندس محمدرضا سلطانی ریاست گروه کارافرین24(اتاق فکر تجارت ایران ) اعلام کردند از حامیان رسانه ای ومطبوعاتی این همایش خواهند بود.
آقای فرنام از دبیر کمیسیون انرژی اتاق ایران اعلام کردند اگر بانکها هم دخیل در این اهداف شوند مفید خواهد بود چون بانکها باالخصوص بانکهای خصوصی کارگروه تخصصی بخش انرژی دارند وفکر میکنند بانکها مشتاق باشند همکاری کنند، در پاسخ آقای بهرامی بیان کردند که بانک مرکزی در کارگروه است و از بانکهای دیگر هم دعوت شده و بانکها خودشان مبانی و مسائل را برای جذب سرمایه گذار پی گیری میکنند.
آقای فتحی نماینده اموراقتصاد دارایی بعد از معرفی خود سوالی را مطرح کردند به این عنوان که چه اقدامی درارتباط با دعوت از هیئت های سرمایه گذار خارجی شده و ازآقای کارگر خواستند آیا دستگاه ایکس وی که در کمرگ نصب می شود به عنوان فرصت در پنل ها به بخش خصوصی واگذارشودوآقای بهرامی در پاسخ به ایشان اعلام کردند باید این موارد را در کارگروههای خصوصی بررسی شود.
آقای نوری نماینده وزارت خارجه اعلام کردند موضوعاتی که مربوط به امور بین الملل و وزارت خارجه است به یک سری زیر ساختها احتیاج داردکه پیشنهاد هم داده شده است و نیز یک سری موضوعات برای بهتر برگزار شدن همایش است که باید بررسی ومطالعه شوداست واعلام کردند اکنون باید به مهمترین موضوع که تشکیل کارگروه بین املل است بپردازیم که در این جلسه تشکیل شود و اعضای آن مشخص شود تاجلسات شروع شود که این موضوع در برگزاری همایش نقش مهمی دارد.
آقای مهندس بهرامن ابتدا از آقای نوری به عنوان یکی از اعضای کارگروه بین الملل دعوت کردند و نظر ایشان بدین گونه بود که حضورنماینده خانه صنعت ومعدن آقای مهندس خلیلی نیز در این کارگروه مفید است و همچنین از معاون سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران نیز به عنوان یکی از اعضای کارگروه بین الملل دعوت کردند ونظرشان این بود که نماینده تعدادی از سازمانها برای تبادل نظرات ، تجربیات واطلاعات عضو این کارگروه شوند .
آقای آبتن معاون سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران بعد از معرفی ، برای همکاری در زمینه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری شهری اعلام آمادگی کردند و ایشان بیان کردند معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در زمینه مدیریت شهری در هفت محور قابل ارائه به سرمایه گذاران خارجی وایرانی است، آخرین عرضه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در کیش با زیر مجموعه ها ارائه شد، ایشان پیشنهاد تشکیل کارگروه مدیریت شهری و حضور در آن کارگروه را دادند برای ارئه محورها وفرصتها از قبیل محورها ی شهر هوشمند، محور حمل ونقل که شامل بی ار تی، مترو و… می باشد ، محور مالی وتجاری، محور فرهنگی ،گردشگری و… . امید داشتند که سال آینده این همایش به همراه نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری درنمایشگاه بین المللی شهرآفتاب که در روبروی حرم حضرت امام می باشد که در سال 94 به بهره برداری خواهد رسید برگزار شود وفرصتها ارائه شود.
جلسه با این برنامه که هفته آینده از اعضاء کارگروه برای شرکت در کارگروه بین الملل دعوت خواهد شد خاتمه یافت.
سمیه صلاحی
کارآفرین24

آموزش, اخبار, ارگانیک, بازرگانی, بانکداری, بورس, بیمه, حمل و نقل, خدمات, خدمات بازرگانی, خرید و فروش, صنعت, صنعت و معدن, غیر ارگانیک, کارگروه‌ها, کانون کارآفرینان, کشاورزی, مشاوره, معدن

درباره نویسنده

مدیریت سایت

0 دیدگاه برای “گزارش هماهنگی همایش ملی فرصتهای سرمایه گذاری در تاریخ یکشنبه 11 آبان 1393”

ارسال دیدگاه