پیوندهای مفید/همکاران

 

مسئولیت های اجتماعی هلال دوستی www.mahed24.com/
 باشگاه کارآفرینی www.karafariniclub.ir/
 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران http://ent.ut.ac.ir/
 شورای بازرگانی ایرانیان مقیم دبی http://www.ibc.ae/
نخستین جامعه مجازی زمین شناسی کشور  www.Geologistgirl.ir
 کانون کارآفرینان ایران  http://iranea.com/
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  http://www.karafarinanebartar.ir/
( کارنونت (شبکه اجتماعی کارآفرینان  http://www.karnonet.com/
 پايگاه اطلاعات سرمايه گذاري ايران  http://www.investdirect.ir/
 خانه اقتصاد ايران  http://iran-economichouse.com/
                                     تاجران            /http://www.taajeraan.com
                                                                               اتاق نیوز http://www.otaghnews.com/