شکل گیری اتاق بازرگانی “تاریخچه،اهداف و اعضا اتاق تهران

اکتبر 27, 2013 بدون دیدگاه

شکل گیری اتاق بازرگانی و شورای بازرگانی:

میرزا حسین خان سپهسالار به دستور ناصر الدین شاه قاجار در سال 1250 خورشیدی برای اولین بار در تاریخ کشور وزارت تجارت و زراعت را تاسیس کرد .
در سال 1262 خورشیدی بازرگانان به رهبری حاج امین الضرب توانستند اجازه تاسیس شورای بازرگانان برای حمایت از منافع صنفی در برابر رقابت خارجیان و مبارزه با فساد اداری و نضارت در امور بازرگانی ملی و حل و فصل دعاوی تجاری در تهران وشهرهای بزرگ را بگیرند .
تشکیل اولین اتاق تجارت:
در 16 مهرماه 1305 خورشیدی  اولین اتاق تجارت در ایران بنام”اتاق تجارت تهران” در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل شد . ریاست این اتاق را حاج امین اصفهانی عهده دار بود. هیات نمایندگان اتاق مذکور عبارت بودند از: حاج میرزا ابوطالب اسلامیه، میرزا عبدالحسین نیکپور، فقیه التجار، آقا میرزا علی محلوجی و آقا شیخ حسین حریری.
به این ترتیب حاج امین اصفهانی اولین رئیس اتاق بازرگانی تهران محسوب میشود و از 1305 تا 1311 این سمت را بر عهده داشت و پس از او اولین سمت به حاج حسین مهدوی معروف به امین الضرب واگذار شد(1312 خورشیدی) و سپس عبدالحسین نیکپور (1313 تا 1335 خورشیدی) به ریاست اتاق برگزیده شد.

در مهرماه 1309 مجلس تاسیس 36 اتاق جدید را در شهرهای بزرگ تصویب کرده بود که تعداد نمایندگان آنها بسته به اهمیت تجاری شهر مربوط، بین 6 تا 15 نفر تعیین شده بود.
در سال 1314 دولت تعداد اتاقها را به 16 اتاق تقلیل داد و نظارت خود را بر فعالیت آنها شدت بخشید. مقرر بود تجار اسامی افراد مورد نظر خود را در هر اتاق تعیین کنند و به وزارت بازرگانی بفرستند و دولت از آن میان یک سوم آنها را برای فعالیت در هیات رئیسه اتاق انتخاب کند. به این ترتیب انتخاب هیات نمایندگان اتاقها دو مرحله ای و نهایتا در دست دولت بود. وزیر بازرگانی یا نماینده او می توانستند در جلسات و تصمیم گیریهای اتاقها شرکت کنند و در اینصورت ریاست جلسه با وزیر یا نماینده او بود.

تشکیل اتاق صنایع و معادن:
تا سال 1341 فقط اتاق بازرگانی در کشور فعالیت داشت، لیکن از مدتی قبل از آن زمزمه تشکیل اتاق صنایع و معادن نیز به گوش میرسید، بویژه آنکه صنایع جدیدی در حال شکل گرفتن بود و گروهی نیز به بهره برداری از معادن ، متمایل شده بودند.
در سال 1340 تعدادی از صاحبان صنایع، دولت را زیر فشار قرار دادند تا نسبت به تشکیل اتاق صنایع و معادن اقدام کند و برای اینکه گروه فشار تشکیل داده باشند، ابتدا اتحادیه صاحبان صنایع را بو جود آوردند و بالاخره در آبان ماه 1341 اتاق صنایع و معادن با عضویت هیات نمایندگی مرکب از 30 نفر از کارخانه داران و معدن داران کشور تشکیل شد.

قانون تشکیل اتاق صنایع و معادن در 1343 به تصویب مجلس رسید و از همین تاریخ تشکیل شد.
روابط دو اتاق روی هم خوب و دوستانه بود و در کنفرانسهای سالانه اتاقهای بازرگانی نیز که هر سال در یکی از شهرستانها تشکیل می شد صاحبان صنایع و معادن نیز حضور می یافتند و اغلب جزو سخنرانان نیز بودند.
تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران:
اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در اسفند سال 1348 از ادغام دو اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ایران بو جود آمد

در آغاز دوره دوم، مجموع اعضای اتاق ایران، شعبه تهران به 7070 نفر و در 20 شعبه دیگر به 1825 نفر رسید. در قانون ادغام اتاقها، هیات نمایندگان اتاق ایران 72 نفر پیش بینی شده بود که 35 نفر نماینده شعبه تهران 20نفر نماینده شعبه ها و 17 نفر نماینده 25 اتحادیه سندیکاهای تولیدکنندگان و صادرکنندگان و وارد کنند گان وابسته به اتاق بودند.
اتاق پس از انقلاب:

در سال 1357 بلافاصله پس از پیروزی انقلاب هیاتی به فرمان حضرت امام (ره) اداره امور را در دست گرفتند. این هیات عبارت بودند از: حاج آقا طرخانی ، آقای مهندس سید علینقی خاموشی، آقای اسدالله عسگراولادی ، آقای میرمحمد صادقی، آقای میرفندرسکی، آقای محمد علی نوید و آقای ابوالفضل احمدی. در اولین انتخاباتی که پس از ماموریت کمیته منتخب امام در اتاق صورت گرفت، آقای مهندس سید علی نقی خاموشی به سمت ریاست اتاق ایران و ریاست اتاق تهران انتخاب شدند که تا سال 1386 این سمت را عهده دار بودند. در سال 1386 بعد از انتخابات اتاق ایران آقای دکتر محمد نهاوندیان به سمت ریاست اتاق ایران برگزیده شدند.

در سال 1359 شورای انقلاب قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن به وزرای بازرگانی و صنایع و معادن اختیار داده شد نصف منهای یکنفر از اعضای هیات نمایندگان را انتخاب کنند و نصف بعلاوه یکنفر نیز از طریق انتخاب مستقیم از طرف بخش خصوصی انتخاب گردند.

اعضا اتاق تهران

 

یحی ال اسحاق//  رئیس اتاق (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :بازرگانی
» آدرس:خیابان خالد اسلامبولی- روبروی خیابان 21- شماره 82- ط7 ، فکس:88720461
» آدرس پست الکترونيکي:ale_eshagh@tccim.ir  ، تلفن:88723801-5


محمد نهاوندیان //رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :بازرگانی
» آدرس:خیابان آیت الله طالقانی-نبش فرصت -اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران ، فکس:88830063
» آدرس پست الکترونيکي:m.nahavandian@iccim.ir  ، تلفن:88308325


علاء میرمحمد صادقی//نایب رئیس اتاق تهران (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :معدن
» آدرس:خیابان دکتر شهید بهشتی- مابین سهروردی و میدان تختی- پلاک 185- ساختمان 171 ، فکس:88502747
» آدرس پست الکترونيکي:alasadeghi@yahoo.com  ، تلفن:88755031


سید حمید حسینی //عضو هیئت رئیسه اتاق تهران (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :بازرگانی
» آدرس:خ میرداماد- خ کازرون شمالی- پشت پمپ بنزین- خ نیک رای- پ 3-طبقه 8 ، فکس:22222944
» آدرس پست الکترونيکي:hhosseini@meraatgr.com  ، تلفن:22222922


محمد حسین برخوردار //عضو هیئت رئیسه اتاق تهران (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :صنعت
» آدرس:کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج- خ 49- پ 7- شرکت سام الکترونیک – فاکس: 44195500  ، تلفن:44195507


محمدمهدی راسخ (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :صنعت
» آدرس:خیابان خالداسلامبولی -روبروی خیابان 21- پلاک 82- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران – طبقه 5  ، تلفن:5-88723801


شاهرخ ظهيري (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :صنعت
» آدرس:خیابان مطهری- روبروی سنایی- شماره 275 ، فاکس:88713415
» آدرس پست الکترونيکي:zahiri@tccim.ir  ، تلفن:88701892


عباسعلی قصاعی (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :صنعت
» آدرس:میدان ونک- خ ونک- ساختمان شماره 25 ، فکس:88663099
» آدرس پست الکترونيکي:info@zariniran.com  ، تلفن:88770044


محمد مهدی رئیس زاده (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :بازرگانی
» آدرس:بلوار میرداماد- خیابان آزیتا – پلاک 13 – طبقه اول – واحد یک – نمابر 26407319
» آدرس پست الکترونيکي:raeeszadeh@yahoo.com  ، تلفن:9-26405268


احمد پورفلاح (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :صنعت
» آدرس:خیابان كريمخان زند – خ ويلاي شمالي- شماره 196 – ساختمان سكو ايران ، فکس:88802500
» آدرس پست الکترونيکي:a_pourfallah@yahoo.com  ، تلفن:88801817


سيده فاطمه مقيمي (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :بازرگانی
» آدرس:تهران – خ مطهري- خ تركمنستان- كوچه نارون- شماره 3- طبقه 3 ، فکس:88402248
» آدرس پست الکترونيکي:sadidbar@yahoo.com  ، تلفن:88430134


محمد رضا بهرامن //نایب رئیس خانه معدن (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :معدن
» آدرس:عباس آباد- نرسیده به میدان تختی- جنب ساختمان اوقاف- پلاک232 – واحد 2 ، فکس:88757907
» آدرس پست الکترونيکي:bahraman.m.r@gmail.com  ، تلفن:13-88500911


محسن خليلي عراقي (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :صنعت
» آدرس:خيابان سهروردي شمالي – كوچه نيكو قدم- شماره 54 ، فکس: 88750529
» آدرس پست الکترونيکي:gmanager@butaneco.com  ، تلفن:88768202


مسعود دانشمند (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :بازرگانی
» آدرس:ونک- خ شیراز جنوبی- گرمسار شرقی- پ9- طبقه2 ، فکس:88048801
» آدرس پست الکترونيکي:masoud@istcosa.net  ، تلفن:3-88048030


احمد ترك نژاد (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :بازرگانی
» آدرس:قيطريه- بلوار 35 متري – جنب ضلع جنوبي پارك قيطريه- ابتداي خيابان روشنايي پلاك 71 – طبقه 2- زنگ دوم — تلفن و نمابر 9-22685678
» آدرس پست الکترونيکي:a.torknezhad@yahoo.com  ، تلفن:22685678


محسن حاجي بابا (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :صنعت
» آدرس:تهران- خ وليعصر- بالاتر از ظفر- بلوار اسفنديار- پلاك 5- طبقه سوم ، فکس:22020486
» آدرس پست الکترونيکي:mohsenhajibaba@rezitan.com  ، تلفن:22020521


جمشید عدالتیان شهریاری (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :بازرگانی
» آدرس:خ دکتر بهشتی- پ157-ط3 – واحد5 ، فکس: 88755459
» آدرس پست الکترونيکي:info@Kompassiran.com  ، تلفن:11-88755510


مسعود خوانساري (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :بازرگانی
» آدرس:خیابان جردن- بلوار صبا- شماره42 – طبقه 5- واحد 53 فکس: 22018435
» آدرس پست الکترونيکي:mkhansari@yahoo.com  ، تلفن:2-22018420


پدرام سلطاني (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :بازرگانی
» آدرس:بلوار آفریقا- خ تور- پلاک 72- طبقه4 ، فکس: 22029508
» آدرس پست الکترونيکي:www.soltani.ir  ، تلفن:41-26203239


اسداله عسگر اولادي (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :بازرگانی
» آدرس:خ شهید مطهری- مقابل کوه نور- پلاک 284 ، فکس:88308491
» آدرس پست الکترونيکي:hasas@hasasco.com  ، تلفن:88843316-88843312


توفيق مجد پور (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :بازرگانی
» آدرس:خ بخارست- کوچه6- پلاک 30- طبقه2 ، فکس: 88544872
» آدرس پست الکترونيکي:info@majdpourbros.com  ، تلفن:88544874


مهدي پورقاضي (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :صنعت
» آدرس:کیلومتر 40 جاده خاوران- شهرک صنعتی عباس آباد- بلوار ابن سینا- خ22 سعدی- خ یکم بوستان- خ 1/1 عقاب- شماره 1597 ، فاکس:3425178-0292
» آدرس پست الکترونيکي:info@Npolymer.com  ، تلفن:9-3425174-0292


علینقی خاموشی (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :صنعت
» آدرس:خیابان ولیعصر- بالاتر از عباس آباد- کوچه دل افروز- پلاک 23 ، فکس:88556977
» آدرس پست الکترونيکي:chairman@iihc.ir  ، تلفن:88557043


محسن بهرامي ارض اقدس (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :بازرگانی
» آدرس:میدان ونک- ابتدای خیابان ونک- برج آسمان ونک- طبقه3- واحد 303، فکس: 88652420
» آدرس پست الکترونيکي:mbah489@yahoo.com  ، تلفن:88652412


قربان دانیالی (نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت) 
» نماینده بخش :دولتی
» آدرس:خ ولی عصر- بعد از پارک وی- نرسیده به زعفرانیه– شماره 2917- طبقه 13- بانک صنعت و معدن  ، تلفن:22029801


غلامرضا شافعی (نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت) 
» نماینده بخش :دولتی
» آدرس:خ ولی عصر- نبش خ جام جم- سازمان گسترش و نوسازی – طبقه هفتم  ، تلفن:22044153


محسن صالحی نیا (نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت) 
» نماینده بخش :دولتی
» آدرس:خ استاد نجات الهی – خ شهید کلانتری- ساختمان شهید الهی – طبقه نهم  ، تلفن:88908217


شجاع الدين بازرگاني (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :بازرگانی
» آدرس:خیابان طالقانی- تقاطع حافظ- ساختمان مرکزی وزارت نفت- طبقه 15، فکس:88947031  ، تلفن:88945040


حسین ابویی مهریزی // معاون برنامه‌ریزی () 
» نماینده بخش :دولتی


علی اشرف افخمی // رییس هیات مدیره بانک کارآفرین () 
» نماینده بخش :دولتی


ولی‌اله افخمی‌راد // معاون وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت ایران () 
» نماینده بخش :دولتی


عبدالمهدی بخشنده // عضو غیرموظف و رییس هیات مدیره موسسه جهاد توسعه () 
» نماینده بخش :دولتی


قربان دانیالی // رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن () 
» نماینده بخش :دولتی


احمد دوست حسینی // قائم مقام وزیر در امور تولید () 
» نماینده بخش :دولتی


جعفر سرقینی // معاون امور معادن و صنایع معدنی () 
» نماینده بخش :دولتی


سیدمحمدعلی سید ابریشمی // معاون وزیر رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک () 
» نماینده بخش :دولتی


محمدرضا شجاع‌الدینی // مشاور وزیر در امور پولی و بانکی () 
» نماینده بخش :دولتی


سیدمحمدحسین شریعتمدار // مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی () 
» نماینده بخش :دولتی


علی‌اکبر صابری // عضو غیرموظف هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران () 
» نماینده بخش :دولتی


غلامحسین مطهری‌اصل // رییس هیات مدیره شرکت نوید زر شیمی () 
» نماینده بخش :دولتی


سیدرضا نوروز‌زاده () 
» نماینده بخش :دولتی


حامد واحدی () 
» نماینده بخش :بازرگانی
» آدرس:میدان آرژانتین- خیابان زاگرس- نبش خیابان 31- پ 19 طبقه 4-  ، تلفن:88785578


مهدی کرباسیان // معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان توسعه () 
» نماینده بخش :دولتی


مسعود کرباسیان // معاون وزیر و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران () 
» نماینده بخش :دولتی


اکبر کمیجانی // معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران () 
» نماینده بخش :دولتی


حسن یونس سینکی // معاون توسعه بازرگانی داخلی () 
» نماینده بخش :دولتی


هاشم یکه‌زارع // مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو () 
» نماینده بخش :دولتی


علی انصاری (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :صنعت
» آدرس:میدان آرژانتین – خ الوند- بالاتر از بیمارستان کسری- پ 37 —-فاکس: 88664509  ، تلفن:17- 88664510


عوض محمد پارسا (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :صنعت
» آدرس:خ سمیه – بعد از چهاراه مفتح – کوچه مژدهی پ 1  ، تلفن:88831590


مجیدرضا حریری (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :بازرگانی
» آدرس:اتاق ایران و چین – فاکس: 88346700  ، تلفن:88304140


پرویز حسابی (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :بازرگانی
» آدرس:خ دکتر بهشتی- نرسیده به چهارراه تختی- روبروی بانک کشاورزی- پ 198- واحد 1 – فاکس:88757788  ، تلفن:88755733-88744429


مجتبی خسروتاج (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :بازرگانی
» آدرس:خ وزراء – خ 11- پ 7 – فاکس: 88709202  ، تلفن:88713276- 88712692


ابوالحسن خلیلی (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :صنعت
» آدرس:خ شهید بهشتی- خ پاکستان- کوچه 14- پ 4 —فاکس:88755038  ، تلفن:8- 88755147


فاطمه دانشور (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :معدن
» آدرس:ونک – چهارراه جهان کودک- جنب اقتصاد نوین – برج امیر پرویز- طبقه 14- واحد 145 —-فاكس: 88676501  ، تلفن:88677391 – 2-88674391


حمید رضا صالحی (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :صنعت
» آدرس:مطهری- بعد از تقاطع مفتح– پ 186- طبقه اول  ، تلفن:9-88847348


وحید صدوقی (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :بازرگانی
» آدرس:ونک – انتهای خ ونک – نبش اتوبان کردستان – ساختمان برج همراه – ارتباطات سیار ایران – همراه اول – طبقه 11 – دفتر مدیرعامل  ، تلفن:5-88641143


مرسل صدیق (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :صنعت
» آدرس:خ سهروردی شمالی – هویزه شرقی- پ 31- طبقه دوم—–فاکس: 88766612  ، تلفن:88768138


خانم فریال مستوفی (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :صنعت
» آدرس:خ بخارست – خ 14- ساختمان امیر – پ 10 – طبقه دوم —–فاکس: 88501176  ، تلفن:9-88734267


محمدرضا نجفی منش (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :صنعت
» آدرس:آرژانتین- ابتدای بزرگراه افریقا– جنب بانک سپه- ساختمان شماره 5 – طبقه 3- واحد 11- —-فاکس: 88793529  ، تلفن:88793534


علی نقیب (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :صنعت
» آدرس:خ میرداماد- خ کجور – پ 4- واحد 4 —-فاکس: 26407909  ، تلفن:26407908


محمود نوریان (نماینده بخش خصوصی) 
» نماینده بخش :معدن
» آدرس:خ ولی عصر – بالاتر از ظفر-بلوار اسفندیار- پ 56 – طبقه 7 – —فاكس: 88889584  ، تلفن:88879024 –

عمده فعالیت های اتاق بازرگانی تهران
1-ارائه تصميمات در کميسيون هاي تخصصي به قواي سه گانه در جهت حمايت بخش خصوصي به دنبال راه حل جويي مشکلات فراراه توسعه اقتصاد کشور و اثرگذاري در مصوبات قانوني مطرح در دولت و مجلس.
2- ارائه تسهيلات و کمکهاي فني و اقتصادي با همکاري سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي فني و اقتصادي ايران بمنظور جذب سرمايه گذاري خارجي.
3-برقراري ارتباط با انجمنها و تشکلهاي اقتصادي و معرفي اعضاء جهت عضويت در نهادهاي مذکور.
4- ارتباط و همکاري با اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ساير کشورها.
5- صدور و تمديد کارت بازرگاني و عضويت اتاق.
6-صدور گواهي مبداء
7- تاييد اسناد تجاري
8-امور ويزاي تجاري
9- برگزاري دوره هاي آموزشي در خصوص بازرگاني خارجي و امور مالياتي
10-ارائه خدمات مشاوره در زمينه سرمايه گذاري خارجي در ايران
11-ارائه خدمات مشاوره حقوقي(حضوري و آنلاين بر روي وب سايت اتاق)‏‏
12-ارائه خدمات مشاوره در زمينه مسائل مرتبط با امور مالياتي(حضوري و آنلاين بر روي وب سايت اتاق)‏‏
13-ارائه خدمات مشاوره در زمينه مسائل تامين اجتماعي(حضوري و آنلاين بر روي وب سايت اتاق)‏‏
14-ارائه خدمات مشاوره در زمينه مسائل مرتبط با بازرگاني خارجي و قوانين و مقررات جاري کشور(حضوري و آنلاين بر روي وب سايت اتاق)‏‏
15-ارائه خدمات مشاوره و بازاريابي کالاهاي صادراتي(حضوري و آنلاين بر روي وب سايت اتاق)‏‏
16-ارائه تسهيلات جهت شرکت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي
17-اعزام هيئت هاي تجاري به خارج از کشور و پذيرش هيئت هاي تجاري از خارج از کشور.
18-صدور شناسنامه فرش
19-معرفي اعضاء جهت عضويت در اتاقها و شوراهاي مشترک
20-حل و فصل اختلافات با مراجع دولتي
21-داوري و حل اختلافات بين تجار
22-ارسال نشريات اتاق
23-صدور معرفي نامه جهت اخذ جوائز صادراتي
24-مبادله اطلاعات تجاري در سطح جهان
25-ايجاد مرکز هم انديشي براي توسعه بخش خصوصي جهت ايفاي نقش اصلي بخش خصوصي در احياء و بالندگي اقتصاد کشور.
26-سازماندهي نمايشگاههاي ويژه کالاها و خدمات استان تهران بعنوان نماينده بخش خصوصي
27-برقراري ارتباط با سفراء و رايزنان بازرگاني خارجي در تهران
28-جمع آوري بانک اطلاعات اعضاي اتاق جهت معرفي در پرتال راهنماي تجاري
29-امکان برقراري ارتباط بين فروشندگان کالا و خدمات و خريداران در چارچوب فرصتهاي تجاري به صورت آن لاين بر روي وب سايت اتاق
30-توانمند سازي زنان عضو اتاق در انجام امور تجارت بين الملل در راستاي توسعه اقتصادي کشور و پيشبرد اهداف از طريق شوراي بانوان اتاق
31-اجراء و حفظ و بهبود مستمر سيستم مديريت کيفيت در راستاي تحقق اهداف کلان همگام در کنار مديريت سطوح بالاي سازمان براساس استاندارد ISO 9001:2000
32-ارسال روزنامه انواع بولتن هاي خبري براي اعضاي هيئت نمايندگان و اعضاي اتاق
33-برگزاري نشست هاي مطبوعاتي
34-تعامل با سازمانهاي مرتبط با استاندارد کالاها و خدمات
35-تحقيق و توسعه پيرامون مسائل اقتصادي
36-تحقيق و توسعه پيرامون مسائل بازرگاني خارجي و جذب سرمايه گذاري خارجي
اخبار, اسلاید

درباره نویسنده

نویسنده مشخصات خود را وارد نکرده است

0 دیدگاه برای “شکل گیری اتاق بازرگانی “تاریخچه،اهداف و اعضا اتاق تهران”

ارسال دیدگاه