بازیافت ، توجه بشر به محیط زیست

دسامبر 04, 2013 بدون دیدگاه

انسان به هوا و غذای سالم و محیط پاک برای زندگی نیاز دارد. بسیاری از بیماری های همه گیر ناشی از آلودگی های زیست محیطی است که اغلب کمتر مورد توجه مردم قرار می گیرد. زمین، هوا و آب آلوده، محصول آلوده و ناسالم عرضه می کند و انسان با مصرف مواد غذایی آلوده، بیمار خواهد شد و لاجرم باید هزینه های سنگین تر بهداشتی-درمانی و… را بپردازد.

اما بشر نسبت به آسیب های جدی که به محیط زیست وارد می سازد که در نهایت گریبان سلامت خود، خانواده و نسل های بعدی اش را خواهد گرفت، کمابیش بی تفاوت است. میزان آسیب پذیری محیط زیست در کشورهای مختلف متفاوت است. آلودگی های ناشی از مصرف بالای فرآورده های نفتی در کشورهای صنعتی با وجود مطالعات، سرمایه گذاری ها و تلاش های انجام شده بیش از کشورهای در حال توسعه است. در همین حال آلودگی های زیست محیطی ناشی از دفن نامناسب ضایعات صنعتی و نیز برداشت غیرمجاز از جنگل ها و مراتع د رکشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای صنعتی است.

سالانه میلیاردها دلار در سراسر جهان صرف سوزاندن میلیاردها تن زباله می شود؛ زباله هایی که بخشی ازآن ها می تواند مورد بازیافت و مصرف دوباره قرار گیرد. اینگونه خسارات در کشورهای در حال توسعه همانند ایران به مراتب بیش از کشورهای توسعه یافته است.

با توجه به خسارت های بی شمار آلودگی های زیست محیطی، هرگونه سرمایه گذاری برای پاکسازی محیط زیست، به کاهش هزینه های بهداشتی-درمانی و … خواهد انجامید و به عبارتی این نوع سرمایه گذاری ها از نوع سرمایه گذاری های دارای بازده اقتصادی کوتاه و بلندمدت است.

کشورهای پیشرفته صنعتی با سرمایه گذاری مناسب برای بازیافت تمرکزخود را بربخش های زیر گذاشته اند:

  • جمع آوری انواع زباله ها  همچون فلزات، مواد پلاستیکی، لاستیک ، چوب، کاغذ و…
  •  آموزش همگانی برای جداسازی زباله ها از مبادی تولید زباله  مانند منازل، مدارس،واحدهای اداری، صنعتی، خدماتی و…

به این ترتیب آنها قادر شده اند که از زباله های جمع آوری شده برای تولیدات جدید استفاده کنند و از بروز خسارات بیشتر به محیط زیست (برداشت از منابع طبیعی و دفن زباله ها) تا حدودی جلوگیری کنند.اما در کشورهای در حال توسعه وضعیت چنین نیست. نه تنها سرمایه گذاری های قابل توجهی برای راه اندازی صنایع بازیافت صورت نگرفته، بلکه فرهنگ عمومی برای جداسازی زباله ها نیز شکل نگرفته است.

منابع: اینترنت و  Wikipedia

گردآوری کننده خبرنگارافتخاری کارافرین24: فاطمه خان پور

اخبار, کشاورزی

درباره نویسنده

نویسنده مشخصات خود را وارد نکرده است

0 دیدگاه برای “بازیافت ، توجه بشر به محیط زیست”

ارسال دیدگاه